Impressum

Beauty en Vermaak is bij de kamer van koophandel ingeschreven als bedrijf binnen de groep Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures. Onder nummer 69087873.

Er gelden algemene voorwaarden voor de uitvoering van mijn werkzaamheden deze zijn vastgelegd in een document welke is in te zien in de linkerkolom op deze pagina.

Disclaimer voor www.beautyenvermaak.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.beautyenvermaak.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Beauty en Vermaak. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beauty en Vermaak is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beauty en Vermaak.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Beauty en Vermaak te mogen claimen of te veronderstellen.

Beauty en Vermaak streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Beauty en Vermaak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.beautyenvermaak.nl op deze pagina.